Izaberite stranicu

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА (Основне студије)

Бојић Милена – 84 бода, оцена 9

Вујасин Стефан – 52 бода, оцена 6

Крстић Славко – 51 бод, оцена 6

Остојић Лука – 51 бод, оцена 6

Сич Анабела – није положила

Станковић Данило – није положио

ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (Мастер студије)

Ковач Валерија – 96 бодова, оцена 10

Тормаши Лорена – 100 бодова, оцена 10

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (Основне студије)

Ћирић ић Бранка – 87 бодова, оцена 9

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ (Основне студије)

Анђелић Ивана – 56 бодова, оцена 6

Божић Александра – није положила

Ивић Милан – 52 бода, оцена 6

Рајчић Милана – 52 бода, оцена 6

ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (Основне студије)

Ивић Милан – 63 бода, оцена 7

Огњановић Благоје – није положио

Векић Бојана – није положила