Izaberite stranicu

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Lukić Dragana – 81, ocena 9

Erski Tamara – 76, ocena 8

Božić Aleksandra – kolokvijum 17 bodova, ispita nije položen

MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI

Ilić Petra – 58, ocena 6

Radovanov Jasmina – 53, ocena 6

Zuvić Aleksandra – 51, ocena 6

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Veličković Jelena – 51, ocena 6

Ostojić Nikola – 54, ocena 6

Pantić Marija – 52, ocena 6

Šušić Vanja – 53, ocena 6

Stepanović Marina – 61, ocena 7

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Todorović Dragoljub – 55, ocena 6

Marković Zorana – 58, ocena 6

Očoveji Valentina – 51, ocena 6

Bjelajac Vladimir – 65, ocena 7

Stanković Marija – 58, ocena 6

Ostojić Nikola – 53, ocena 6

 

UPIS OCENA I UVID U RADOVE: Ponedeljak 26.09.2022. godine u 10.30 časova u kabinetu 16.