Izaberite stranicu

Rezultati ispita u aprilskom ispitnom roku (18.4.2024) su sledeći:

Prvi strani poslovni jezik 1 nemački

Niko od studenata nije položio ispit.

Prvi strani poslovni jezik 3 nemački

Natalija Daniček 2021/000013 51b. ocena 6(šest)

Sara Savić 2021/000018 91b. ocena 10(deset)

Drugi strani poslovni jezik nemački

Danilo Babović 2020/002075 62b. ocena 7 (sedam)

Danilo Pavlović 2020/002017 57b. ocena 6(šest)

Milan Savanović 2023/001076 51b. ocena 6(šest)

Uvid u radove kao i usmeni obavljen je odmah posle pismenog dela ispita.