Izaberite stranicu

REZULTATI ISPITA U APRILSKOM ROKU

PREDUZETNIŠTVO:

BJELAJAC ILIJANA – 58 p., 6 (šest)

VACI NEVEN – 61 p. 7 (sedam)

DRINIĆ BORISLAVA  – pao

KOČI OTILIA – 52 p., 6 (šest)

MATLAK IVANA – 55 p., 6 (šest)

MENIČANIN VASJA  – pao

PETROVIĆ SRĐAN – 80 p., 8 (osam)

RODIĆ BOJAN – 63 p., 7 (sedam)

TATLIAK INES – 64 p., 7 (sedam)

ČEPRNIĆ NOVAK – 67 p., 7 (sedam)

MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA:

DRAGOJEVIĆ ANA – 70 p., 7 (sedam)

RAJAK KRISTINA – 73 p., 8 (osam)

STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA:

KOVAČIĆ MILOŠ – 56 p., 6 (šest).

Upis ocena: od 3. maja, u vremenu konsultacija. Uvid u radove: istog dana.

Predmetni nastavnik