Izaberite stranicu

Uvid u radove i upis ocena je u ponedeljak, 20. juna, od 13 do 13:30 časova u kabinetu 33.

DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK

Ispit su položili sledeći studenti:

 1. Banović Jovana   2019002059   75(8)
 2. Banjević Tina      2019002057   99(10)
 3. Bubalo Nataša    2019002012   65(7)
 4. Desančić Tijana  2019001028    51 (6)
 5. Đisalov Miloš  2019001031   51(6)
 6. Živanov Katarina  2019001007  96(10)
 7. Živin Katarina  2019002038   93(10)
 8. Zarić Milica  2019001020  78(8)
 9. Ivić Milan  2019001005  91(10)
 10. Ilijevski Staša  2019002076  85(9)
 11. Jovanović Jovana 2019002024  91(10)
 12. Jović Jelena  2019002062  95(10)
 13. Jović Sara 2019002008  74(8)
 14. Karamatić Martina  2019002015  95(10)
 15. Katona Andrej 20190010042  71(8)
 16. Kerkez Nikolina  2019001006  55(6)
 17. Kresojević Sanja  20190010074  61(7)
 18. Lašanc David  2019001058  84(9)
 19. Lučić Una  2019002094  61(7)
 20. Milanović Ivana  2019002010  56(6)
 21. Milošević Marina  2019002087 56(6)
 22. Tomašik Emilija  2019001021  94(10)
 23. Tormaši Lorena  2019001005  100(10)
 24. Čelebić Marta  2019002060  71(8)
 25. Škorić Stefan  2019002089  53(6)

Sledeći studenti su položili pismeni deo ispita (ostvarili su minimum 20 bodova), ali moraju da izađu na usmeni deo u sledećem roku (obavezno prijaviti ponovo ispit):

 1. Nosović Marijana 2019001068  23 boda
 2. Babić Marko 2019002086  22 boda
 3. Uzelac Milica 2019002042  20 bodova
 4. Radojičić Stevan 2019002021  27 bodova
 5. Stanković Marija 2019001060  20 bodova
 6. Pantić Marija 2019001075  24 boda
 7. Blagojević Ivana 2019001004  27 bodova
 8. Tutić Sandra 2019001001  28 bodova
 9. Vukmirović Dragana 2019001022  31 bod

KOLOKVIJUM IZ DRUGOG STRANOG POSLOVNOG JEZIKA:

 1. Ostojić Nikola  2019001062  16 bodova
 2. Šekuljica Olgica  2019002031  15 bodova
 3. Đukić Dragana  2019002009  22 boda
 4. Drobnjaković Teodora 2019002014  22 boda
 5. Bjelica Anđela 2019002106  21 bod
 6. Popović Nenad  2019001064  24 boda
 7. Ivanović Marko 2019002055  16 bodova
 8. Poznanović Nikola 2019001040  25 bodova
 9. Golić Milica 2019001014  25 bodova
 10. Jeftić Rada 2019000025  13 bodova
 11. Babić Tihomir  2019002104  13 bodova
 12. Ilić Georgije 2019001067  17 bodova
 13. Laković Milica 2019001018 9 bodova
 14. Delić Darijan  2019001056  20 bodova
 15. Balčić Dušan 2019002005 13 bodova
 16. Todorović Dragoljub  2019001066  23 boda
 17. Vučerević Luka 2019002064 27 bodova
 18. Paroškaj Jovana 2019002051  15 bodova
 19. Majić Tatjana  22 boda

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1

Niko nije položio ispit.

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2

 1. Lučić Milan 2020002011  81(9)
 2. Obradović Milica  2020002032  91(10)
 3. Smoljan Antonina  2020004011  71(8)
 4. Blesić Valentina  2020005007  88(9)

Sledeći studenti su položili pismeni deo ispita (ostvarili su minimum 20 bodova), ali moraju da izađu na usmeni deo u sledećem roku (obavezno prijaviti ponovo ispit):

 1. Santovac Jovana  2020000005  21 bod
 2. Janković Gordana 2020002085  28 bodova

KOLOKVIJUM IZ PRVOG STRANOG POSLOVNOG JEZIKA 2:

 1. Dulović Marija   2020001031  10 bodova
 2. Lolić Anja  2020002029  6 bodova

KOLOKVIJUM IZ PRVOG STRANOG POSLOVNOG JEZIKA 3

 1. Keleman Dajana 2017002080  3 boda