Izaberite stranicu

Резултати испита су следећи:

Други страни пословни језик немачки

Лука Костић 2017/002059 60б. оцена 6 (шест)

Невена Андроић 2015/002063 59б. оцена 6(шест)

Први страни пословни језик 1 немачки

Нико није положио испит.

Први страни пословни језик 3 немачки

Николина Васић 2018/001041 63б. оцена 7 (седам)

Милица Влаховић 2018/003007 56б. оцена 6(шест)

Јована Зрнић 2018/002039 61б. оцена 7(седам)

Драгана Касаповић 2018/001067 75б. оцена 8 (осам)

Тијана Красић 2018/002032 85б. оцена 9 (девет)

Ирина Миловановић 2018/000027 61б. оцена 7 (седам)

Маријана Перичић 2018/001053 85б. оцена 9 (девет)

Увид у радове и упис оцена извршен је одмах након испита.