Izaberite stranicu

PREDUZETNIŠTVO Položili: LEÐENAC BILJANA (52 p., 6 šest), NINKOV JELENA (51 p., 6 šest), PANDŽIC MILENA (51 p., 6 šest). Pali: BJELAJAC ILIJANA, PANTELIC NIKOLA. Pozivaju se na dopunu: GAVRANCIC IVAN, DRAGAŠ KRISTINA, KOCI OTILIA, MRÐA MILICA, TATLIAK INES. Dopuna ce se vršiti iz celokupnog ispitnog dela gradiva! MENADŽMENT MSP Položili: TRZIN SANDRA (77 p., 8 osam). Pali: STJEPANOVIC SNEŽANA. Pozivaju se na dopunu: DRAGOJEVIC ANA. Dopuna ce se vršiti iz celokupnog ispitnog dela gradiva! STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA Položili: VALTER TIJANA (73 p., 8 osam), GAGALOV NEDA (62 p., 7 sedam), LUCIC SUZANA (84 p., 9 devet). Uvid u radove: na konsultacijama 29. marta. Dopuna: 29. marta u 11,30 c., kanc. 25 LI.