Izaberite stranicu

Rezultati iz Prvog stranog poslovnog jezika II nemackog: Niko od studenata nije položio ispit. Rezultati iz Drugog stranog poslovnog jezika nemackog: Ispit je položila: Jovana Rajak 32/12TR 63b. ocena 7 (sedam) Uvid u radove i upis ocena za oba predmeta je u petak, 9.10.2015, od 13.00-13.30c u kabinetu 4 na Limanu.