Izaberite stranicu

Rezultati ispita su sledeći:

Prvi strani poslovni jezik I nemački

Milana Ćirić 2022/001039 54b. 6 (šest)

Prvi strani poslovni jezik II nemački

Stoja Ristić 2021/001043 61b. 7 (sedam)

Drugi strani poslovni jezik nemački

Erski Tamara 2020/001062 66b. 7(sedam)

Komnenić Aleksandar 2020/001075 71b. 8 (osam)

Lalić Milana 2020/001045 66b. 7 (sedam)

Maksimović Marija 2020/001032 54b. 6(šest)

Požar Arpad 2020/001004 64b. 7 (sedam)

Sabadoš Sanja 2020/002069 77b. 8(osam)

Čobrda Tijana 2020/001017 68b. 7 (sedam)

Uvid u radove kao i usmeni je bio odmah posle ispita.