Izaberite stranicu

Ispit su položili: Milica Novic 89/10TR 59b. 6(šest) Aleksandar Simetic 52/10TH 56b. 6(šest) Nebojša Kuzmanovic 217/10TR 61b. 7(sedam) Zorana Stankov 9/10TR 77b. 8(osam) Danica Pešut 44/10TR 64b. 7(sedam) Uvid u rad i upis ocena je u utorak, 17.9.2013. od 14.30-16.30 u kabinetu 4 na Limanu.