Izaberite stranicu

Septembarski rok 1. Septembar 2020
Poslovno okruženje
Kolokvij PO 1.09.2020.
Položili su student koji imaju od 21 do 40 bodova
1. Vlahović Milica 2018/003007 nije položila 18b.
2. Kozov Andrea 2018/003022 25 bRakić Slađana 2018/003027 40b.
Ispit PO
Položili su student koji imaju od 18 do 35 bodova
1. Vlajković Andrijana 2018/003002 54 6(šest)
2. Grmuša Milana 2017/003008 73 8(osam)
Stručna praksa I T1
1. Dukić Milica 2018/003020 položila
Upravljanje porodičnim poslovanjem
Ispit UPP
Položili su student koji imaju od 16 do 30 bodova
1. Lazić Teodora 2019/200019 25 76 8 (osam)
2. Marić Biljana 2019/200033 25 73 8 (osam)
3. Mihajlović Emilija 2019/200003 30 98 10 (deset)
4. Sekulić Branka 2019/200002 30 93 10 (deset)
Uvid u radove i upis ocena 4.09. 2020. Od 14 do 14.30h i u terminu konsultacija 8.09. 2020 od 10.10 do 12.10h.