Izaberite stranicu

Rezultati kolokvija i ispita martovski rok održan 19.05.2020.
Poslovno okruženje
Kolokvij
1. Stojković Sara 2015/000068 položila 21 bod
Poslovanje sa EU
ispit
1. Pavleka Jelena 7 (sedam)
Osnovi preduzetništva
Ispit
1. Grmuša Milana 2017/003008 51 6 (šest)
2. Petrović Suzana 2018/003024 98 10 (deset)
3. Vlajković Adrijana 2018/003002 56 6 (šest)