Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma i ispita u oktobarskom roku 24.09.2018.
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Broj indeksa Bod. P. I. PI+PO= ZO
Bičkaji Marija 2016/000031 24 24+32=56 6 šest
Brstina Jovana 2016/000047 40 40+23= 63 7 sedam
Grujičić Brankica 2016/000043 20 Nije položila
Kovačević Jelena 2016/003014 8 Nije položila
Komanović Katarina 2016/000060 8 Nije položila
Petrin Ivana 16/14fr 10 Nije položila
Haška Sandra 2016/003018 7 Nije položila

POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Broj indeksa Bodovi
Rešiti Anja 2017/00136 8 nije položila
Fanka Tatjana 2016/000023 17

ISPIT OKRUŽENJE POSLOVANJA:
Ignjatović Sanja 737/98 55 6 (šest)

ISPIT UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
Jovišić Jovana
2017/200050 20 20+45=65 7 (sedam)
Gelić Saša 2017/120003 30 30+45=75 8 (osam)
Dragaš Ljuban 2016/120013 20 –

POPRAVNI KOLOKVIJUM UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Br. indeksa Bodovi
Brus Vidaković Marija 2017/200029 12 nije položila

Uvid u radove u četvrtak 27. 09. 2018. od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.