Izaberite stranicu

rezultati oktobarski rok
17.09.2020
Poslovno okruženje
Kolokvij
položili su student koji su ostvarili 21 i više bodova
Vlahović Milica 2018/003007 35b
Krstić Darko 2018/003033 30b
Živković Srđan 2018/003034 21b.
Stevanović Dejana 2016/003036 21b.
Ispit
Položili su student koji imaju od 18 do 35 bodova
Dukić Milica 2018/003020 nije položila
Vlahović Milica 2018/003007 55 6 šest
Draganov Tamara 2016/000074 nije položila
Krstić Darko 2018/003033 nije položio
Kozov Andrea 2018/003022 63 7 sedam
Rakić Slađana 2018/003027 71 8 osam

16.09.2020
Osnovi preduzetništva
Ispit OP
Dukić Milica 2018/003020 61 7 sedam
Živković Srđan 2018/003034 nije položio

Preduzetnički menadžment
Ispit PM
Živković Srđan 2018/003034 60 6 šest

4. Septembar 2020
Osnovi preduzetništva
Ispit OP
Krstić Darko 2018/003033 67 7 sedam

Preduzetnički menadžment
Ispit PM
Krstić Darko 2018/003033 65 7 sedam