Izaberite stranicu

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE 07.09.2022.

 

Gašić Jelena, položila kolokvijum 22 boda

Valentina Radičević, položila ispit 71 bod – 8

Dunja Rogač, položila ispit 81 bod – 9

Jovana Stojanović, nije položila – 5