Izaberite stranicu
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 03.04.2023. GODINE
R.B Prezime Ime Br. Indeksa Bodovi-Ocena
KOLOKVIJUM MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
1. Asanović Mihajlo 2020/002022 25 bodova
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
1. Lučić Milan 2020/002011 72-8 (osam)
2. Pjevčević Jovana 2020/002054 83-9 (devet)
3. Rašović Mia 2020/002003 68-7 (sedam)
4. Savić Zorana 2020/002057 91-10 (deset)