Izaberite stranicu
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 15.05.2023. GODINE
R.B Prezime Ime Br. Indeksa Bodovi-Ocena
KOLOKVIJUM MARKETING U TURIZMU
1. Ristić Ksenija 2020/002010 24 boda
2. Nikolić Teodora 2020/002092 23 boda
3. Đorđević Mihajlo 2020/002019 28 bodova
 
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
1. Asanović Mihajlo 2020/002022 81-9 (devet)
2. Đurđević Jelena 2020/002031 61-7 (sedam)
3. Jovanović Tamara 2020/002088 88-9 (devet)
4. Pavlović Danilo 2020/002017 94-10 (deset)
5. Stojanović Jovana 2019/002077 5 (pet)