Izaberite stranicu
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 08.02.2023. GODINE
R.B Prezime Ime Br. Indeksa Bodovi-Ocena
KOLOKVIJUM
1. Đurđević Jelena 2020/002031 28
2. Jovanović Tamara 2020/002088 29
3. Senić Nikolina 2019/002107 28
4. Pjevčević Jovana 2020/002054 20
5. Ostojić Teodora 2020/002050 19
6. Tadić Pavle 2020/002034 28
ISPIT
         
1.       Arsić Anastasija 2020/002024 81-9
2.       Babović Danilo 2020/002075 61-7
3.       Biorac Dušanka 2020/002055 81-9
4.      Bojić Anđela 2020/002027 91-10
5.       Vantuk Anja 2020/002001 71-8
6.      Vekić Martina 2020/002083 62-7
7.       Vučetić Aleksandra 2020/002023 51-6
8.      Vučurević Luka 2019/002064 71-8
9.      Gavrilović Teodora 2020/002033 91-10
10.    Gagić Jelena 2020/002002 91-10
11.     Gagić Violeta 2020/002049 81-9
12.    Gagić Marina 2020/002090 81-9
13.    Gićanov Anđela 2020/002025 0
14.    Đokić Ema 2020/002091 91-10
15.    Đorđević Mihajlo 2020/002019 83-9
16.    Ivanković Ana 2020/002051 81-9
17.    Jagodić Stanko 2020/002089 81-9
18.    Jakovljević Dušan 2020/002036 61-7
19.    Janjić Jelena 2020/002063 83-9
20.   Jovanović Tamara 2020/002088 5
21.    Jovanović Sergej 2020/002093 61-7
22.   Lukač Andrea 2020/002063 0
23.   Maksić Nikolina 2020/002046 5
24.   Milosavljević Nikola 2020/002005 62-7
25.    Mojsovski Tamara 2020/002007 66-7
26.   Nikolić Teodora 2020/002092 81-9
27.    Obradović Milica 2020/002032 71-8
28.   Pajić Elena 2020/002048 83-9
29.   Pejak Miljana 2019/002110 5
30.   Pjevčević Jovana 2020/002054 0
31.    Plavšić Jovana 2019/002065 56-6
32.   Rašović Mia 2020/002003 0
33.   Rodić Anđela 2020/002087 61-7
34.   Sabadoš Sanja 2020/002069 0
35.    Senić Nikolina 2019/002107 76-8
36.   Stojanović Jovana 2019/002077 5
37.    Tadić Pavle 2020/002034 51-6
38.   Ćirović Luka 2020/002076 0
39.   Cvetanovski Ilija 2020/002021 82-9