Izaberite stranicu
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 08.09.2023. GODINE
R.B Prezime Ime Br. Indeksa Bodovi-Ocena
KOLOKVIJUM MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
1. Arsić Milana 2017/002087 23 boda (PP bodovi 28)
 
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
1. Maksić Nikolina 2020/002046 81-9 (devet)
2. Ćirović Luka 2020/002076 61-7 (sedam)
3. Stojanović Jovana 2019/002077 5 (pet)