Izaberite stranicu

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE 16.09.2022.

Una Lučić, položila kolokvijum 27 bodova

Laura Karman, položila kolokvijum 29 bodova

Aleksandra Žila, položila kolokvijum 30 bodova

Luka Vučurević, položio kolokvijum 28 bodova

Jelena Gašić, položila ispit 65 bodova – 7 (sedam)