Izaberite stranicu
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 27.02.2023. ГОДИНЕ
Р.Б Презиме Име Бр. Индекса Бодови-Оцена
КОЛОКВИЈУМ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
1. Гагић Виолета 2020/002049 0 бодова
2. Николић Теодора 2020/002092 0 бодова
ИСПИТ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
1. Родић Анђела 2020/002087 5 (пет)
2. Мајкић Невена 2020/002030 5 (пет)
КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
1. Јаначковић Викторија 2020/002060 30 бодова
ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
1. Јанковић Гордана 2020/002085 73-8 (осам)
2. Лучић Милан 2020/002011 5 (пет)
3. Пјевчевић Јована 2020/002054 5 (пет)
4. Ђурђевић Јелена 2020/002031 5 (пет)
5. Јовановић Тамара 2020/002088 5 (пет)
6. Герић Дариа 2020/002009 81-9 (девет)
7. Јаначковић Викторија 2020/002060 98-10 (десет)
8. Остојић Теодора 2020/002050 83-9 (девет)
9. Сабадош Сања 2020/002069 71-8 (осам)
10. Асановић Михајло 2020/002022 5 (пет)