Izaberite stranicu
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 27.02.2023. GODINE
R.B Prezime Ime Br. Indeksa Bodovi-Ocena
KOLOKVIJUM MARKETING U TURIZMU
1. Gagić Violeta 2020/002049 0 bodova
2. Nikolić Teodora 2020/002092 0 bodova
ISPIT MARKETING U TURIZMU
1. Rodić Anđela 2020/002087 5 (pet)
2. Majkić Nevena 2020/002030 5 (pet)
KOLOKVIJUM MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
1. Janačković Viktorija 2020/002060 30 bodova
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
1. Janković Gordana 2020/002085 73-8 (osam)
2. Lučić Milan 2020/002011 5 (pet)
3. Pjevčević Jovana 2020/002054 5 (pet)
4. Đurđević Jelena 2020/002031 5 (pet)
5. Jovanović Tamara 2020/002088 5 (pet)
6. Gerić Daria 2020/002009 81-9 (devet)
7. Janačković Viktorija 2020/002060 98-10 (deset)
8. Ostojić Teodora 2020/002050 83-9 (devet)
9. Sabadoš Sanja 2020/002069 71-8 (osam)
10. Asanović Mihajlo 2020/002022 5 (pet)