Izaberite stranicu
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 17.05.2024. ГОДИНЕ
Р.Б Презиме Име Бр. Индекса Бодови-Оцена
КОЛОКВИЈУМ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
1. Бојан Стојановић 2022/002069 0 бодова
ИСПИТ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
1. Миљков Жељана 2021/002051 5 (пет)
КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
1. Суботин Бранислава 2021/002076 28 бодова
2. Шалипуревић Елена 2021/002021 28 бодова
3. Растовић Кристина 2021/002038 23 бода
ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
1. Гаврић Митар 2021/002060 5 (пет)
2. Репић Александар 2021/002013 92-10 (десет)
3. Обрадов Милена 2021/002017 81-9 (девет)
4. Видић Николина 2021/002047 73-8 (осам)
5. Савић Исидора 2020/002035 61-7 (седам)
6. Миљков Жељана 2021/002051 75-8 (осам)
7. Будаи Кристина 2021/002072 73-8 (осам)