Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma održanog 26.4.2023. su dati u sledećoj tabeli:

 

Broj indeksa Prezime i ime Broj poena
2021/004002 Sekulić Teodora 100
2021/004003 Glorian Roman 100
2021/004004 Periša Đokić 85
2021/004005 Bojan Čakar 90
2021/004008 Ognjen Jezdić 85
2021/004012 Marko Begović 85
2021/004018 Goran Božić 50