Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta medijskih sistema Datum: 25. 05. 2016. Kolokvijum su položili studenti koji imaju 16 ili više poena. 52/10 TH Simetic Aleksandar 23