Izaberite stranicu

Poštovane koleginice/kolege, i pored toga što ste usmeno obavešteni o rezultatima kolokvijuma, radi preciznijeg uvida, postavicu informaciju sa osvojenim poenima. Vodite racuna o predispitnim obavezama i ukupnom broju osvojenih poena. Prof. dr Gordana Vuksanovic Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. 2017/200038 Bojadžija Ljubiša 20 2017/200043 Dedijer Milica 19 2017/200040 Dudok Mariena 20 Ðordevic Tamara 20 2017/200048 Grujic Milica 20 2017/200042 Lazic Maja 20 2017/200016 Mandic Dragoljub 17 2017/200041 Pecic Ðurda 20 2017/200037 Poparic Simo 20 Velickovski Filip 20 2017/200047 Vratnjan Sanja 19