Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma održanog u sredu 7.12.2022:

2019/004002 Knežević Veljko 100
2020/004034 Mirković Jovan 97
2020/004036 Pantelin Ninoslava 95
2020/004030 Simikić Milena 90
2020/004032 Merković Lucia 85
2020/004023 Vranješ Momčilo 85
2020/004007 Jovanović Jelena 80
2020/004026 Veličković Nevena 75
2020/004003 Stupar Vukašin 70
2020/004012 Došić Aleksandar 70
2020/004001 Stanić Jelena 60
2020/004018 Lukić David 60
2020/004004 Žegarac Željana 60
2020/004005 Adamović Dušan 60
2020/004013 Ostojić Jovana 60
2020/004019 Vučetić Nemanja 55
2020/004028 Tomić Adrijan 55
2020/004011 Smoljan Antonina 45
2020/004031 Milenović Sara 45
2019/004013 Žugić Nikola 45
2020/004008 Dabić Maja 30