Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz predmeta MENADŽMENT MEDIJSKIH SISTEMA, 13. 06. 2018.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 16 ili više poena.

34/11 PI Lazar Jovičić     23