Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz predmeta MENADŽMENT MEDIJSKIH SISTEMA, 15. 04. 2019.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 16 ili više poena.

 

20/10 TH Aperlić Jelena     18