Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz predmeta

METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA, 10. 02. 2020.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. Poeni se mogu upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

 

2018/200014     Špirić Danijela     16