Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz predmeta METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA, 15. 04. 2019.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena.

2017/200020 A…Veselin     19

2017/200009 Bogdanović Milica     19

2017/200023 Stefanović Ivana     18