Izaberite stranicu

1. Trifkovic Borislava – 10 poena – nije položila 2. Savic Nikola – 16 poena – položio