Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma su sledeći:

Nedeljka Kolek 2023/005031 22b.

Goran Amidžić 2021/005003 23b.

Uvid u radove je obavljen odmah nakon kolokvijuma.