Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz predmeta

PSIHOLOGIJA, 10. 02. 2020.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. Poeni se mogu upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2019/002117 Petrović Iva     15

2019/004019 Marković Maja     20

2019/002075 Bojković Filip     16

2018/003012 Zivlak Miloš     18

2019/004022 Đuranović Miloš     16

2019/002088 Kaluđerović Maksim     18

2019/002078 Stevanović Željko     15