Izaberite stranicu

Psihologija, kolokvijum 13. 12. 2019.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena.

 

 
prezime ime indeks poeni
Kelić Milica 2019/000006 19
Bradić Jovica 2019/000009 19
Đorđević Nemanja 2019/000014 20
Šamborant Jovana 2019/000015 17
Reparski Božica 2019/000017 17
Đokanović Sara 2019/000021 20
Mitrović Marija 2019/000023 19
Gašpar Anastazija 2019/000024 18
Orašanin Jelena 2019/000025 19
Jovković Nevena 2019/000029 14
Đaković Anđelka 2019/000032 18
Simić Jelena 2019/000039 19
Pavlović Lidija 2019/000041 18
Kovač Valerija 2019/000043 19
Nađ Silvia 2019/000045 19
Pižem Jelena 2019/000062 20
Obradović Nataša 2019/000063 19
Popović Ivana 2019/000066 19
Mihajlov Milana 2019/000076 17
Lukić Jovana 2019/000080 18
Beljin Katarina 2019/000082 16
Tutić Sandra 2019/001001 20
Rađenović Kristina 2019/001003 13
Blagojević Ivana 2019/001004 19
Nikolić Milomir 2019/001008 17
Šušić Vanja 2019/001009 20
Čuković Jovana 2019/001010 20
Golić Milica 2019/001014 16
Pavlović Miladinka 2019/001016 18
Dumendžić Jelena 2019/001024 20
Vojnović Isidor 2019/001037 18
Katona Andrej 2019/001042 18
Grahovac Nina 2019/001044 13
Topalović Đorđe 2019/001045 18
Marković Zorana 2019/001046 17
Grahovac Daria 2019/001047 18
Ćirić Nenad 2019/001055 17
Lašanc David 2019/001058 15
Stanković Marija 2019/001060 16
Ostojić Nikola 2019/001062 12
Todorović Dragoljub 2019/001066 19
Kozomora Teodora 2019/001071 14
Kresojević Sanja 2019/001074 15
Očoveji Valentina 2019/001076 18
Samardžija Miroslav 2019/001080 17
Ikonić Dragan 2019/001082 18
Pavlica Nikolina 2019/002001 20
Valečić Marko 2019/002003 19
Tucakov Anja 2019/002004 16
Valčić Dušan 2019/002005 14
Jović Sara 2019/002008 18
Đukić Dragana 2019/002009 19
Milanović Ivana 2019/002010 16
Andrić Andreja 2019/002013 16
Karamatić Martina 2019/002015 20
Vuković Elena 2019/002016 20
Šešum Jelena 2019/002017 18
Radojčić Stevan 2019/002021 19
Marjanović Nikola 2019/002022 15
Užarević Viktor 2019/002023 16
Menđan Katarina 2019/002025 17
Gvozdenović Draginja 2019/002026 20
Đorović Đina 2019/002027 15
Omaljev Jasmina 2019/002028 19
Radičević Valentina 2019/002029 19
Miloradov Jelena 2019/002032 16
Fekete Alisa 2019/002036 19
Žila Aleksandra 2019/002049 19
Kevrešan Vanja Nikola 2019/002050 17
Kljajić Tijana 2019/002051 18
Kantar Jovan 2019/002053 18
Rackov Mina 2019/002054 18
Ivanović Marko 2019/002055 18
Garai Jovan 2019/002056 18
Banjević Tina 2019/002057 17
Banović Jovana 2019/002059 17
Čelebić Marta 2019/002060 18
Šućurović Milica 2019/002067 20
Burić Jelena 2019/002069 19
Grković Dimitrije 2019/002073 15
Dražić Stefan 2019/002074 18
Puač Jelena 2019/002084 16
Milošević Marina 2019/002087 19
Lučić Una 2019/002094 20
Karman Laura 2019/002098 19
Kovačević Luka 2019/002102 16
Jovanović Katarina 2019/002105 18
Roganović Maša 2019/002109 17
Pejak Miljana 2019/002110 18
Milošević Stefan 2019/002111 12
Kantar Jovan 2019/002113 16
Perehinac Nikola 2019/004021 19
Raštegorac Luka 2019/004018 11
Perić Katarina 2019/004004 17
Ergarac Marko 2019/004003 14
Knežević Veljko 2019/004002 17
Jović Stefan 2019/004010 18
Blagojević David 2019/004005 19
Kovačević Marko 2019/004011 16
Kotogan Marko 2019/004006 16
Cvetanović Kristina 2019/004014 19
Žugić Nikola 2019/004013 12
Tomašević Miodrag 2019/004009 20
Salamić Luka 2019/004016 19
Segedi Ivan 2019/004001 19