Izaberite stranicu

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. Upisivanje bodova organizovaće se na kraju semestra. Rezultate kolokvijuma možete naći u okviru sadržaja „Moji materijali“.

Prof. dr Gordana Vuksanović