Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz predmeta

SOCIOLOGIJA, 10. 02. 2020.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. Poeni se mogu upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2019/001029 Aladić Mirjana     11

2019/000052 Erkić Nikola    12

2019/000044 Stanković Nemanja     14

2019/000046 Živanović Marija     16

2019/001072 Gal Silard     13

2019/002002 Farkaš Ajron     14

2019/000012 Stanišić Milan     14

2019/001056 Delić Darijan     11

2019/002043 Dujović Natalija     11

2019/000042 Babić Milana     11

2019/002082 Čolić Jovana     12

2019/040023 Zinajić Sara     11

2019/001061 Kovačević Dragana     11