Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz predmeta SOCIOLOGIJA, 22. 02. 2023.
Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. Poene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2022/000043 Borjan Jelena 14
2022/002047 Bungin Nikolina 13
2022/002061 Gugleta Jovana 15
2022/000032 Kondić Marina 13
2022/001040 Makarić Jovana 12
2022/001022 Branković Jovana 13