Izaberite stranicu

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. Poene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2022/000043 Borjan Jelena 10
2022/002047 Bungin Nikolina 9
2022/002052 Gajin Milica 13
2022/002061 Gugleta Jovana 9
2022/000060 Knežević Kristina 13
2022/000032 Kondić Marina 9
2022/001040 Makarić Jovana 10
2022/001006 Martinović Mihailo 17
2022/000019 Mudrinić Dragana 13
2022/002049 Rađenović Jana 18
2022/000051 Reljić Lazar 16
2022/001020 Javor Jovana 7