Izaberite stranicu

Rezultatiti kolokvijuma dostupni su preko platforme moodle. Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena.