Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz predmeta SOCIOLOGIJA (9. 12. 2021.) dostupni su preko platforme moodle. Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena.