Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz Psihologije održanog 25. Januaara 2023.

 

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 11 i više poena:

Buković Marija  – 12,5 poena

Vukamanović Miljana  – 6 poena (pala)

Gajdoš Teodora –  11 poena

Dragićević Teodora  – 11 poena

Drakulović Nina  – 11 poena