Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE, 13. 06. 2018.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. Bodove možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

 

2017/003008 Grmuša Milana     11