Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz Sociologije Datum: 23. 03. 2016. Kolokvijum su položili studenti koji imaju 11 ili više poena. 2015/002100 Ciric Miroslav 16 2015/000034 Jovanovic Uroš 16 2015/002004 Maric Jovana 13 2015/002093 Marinovic Lazar 12 2015/000076 Stefanela Petar 13 Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta medijskih sistema Datum: 23. 03. 2016. Kolokvijum su položili studenti koji imaju 16 ili više poena. 74/08 PI Stipanovic Zorica 30