Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma održanog 20. 09. 2011. Sociologija Položili su studenti koji su osvojili najmanje 11 bodova. 1. Marko Popov 17 2. Jovana Repajic 8 3 Nemanja Jelicic 16 4. Gordana Krupljanin 14 5. Božidar Božanin 16 6. Dejan Radakovic 0 7. Slavica Isakovic 11 8. Milica Kantar 18 9. Dejan Karajkov 14 10. Jovana Karanovic 15 11. Nikola Subotic 17 12. Milan Jelaca 18 Menadžment medijskih sistema Položili su studenti koji su osvojili najmanje 16 poena. 1. Sanja Lakic 25 2. Aleksandar Djukic 25