Izaberite stranicu
Drage kolege,
Položili su svi koji imaju minimum 16 bodova..

RBR

Indeks studenta Prezime studenta Ime studenta

Kolokvijum

1

2022002014

Antal Jelena

28

2

2022002055

Arsić Jovana

25

3

2022002030

Benarik Zorica

30

4

2022002028

Bečejski Violeta

30

5

2022002031

Budinski Sanja

30

6

2022002032

Valter Srđana

16

7

2022002059

Vidović Sandra

29

8

2022002052

Gajin Milica

26

9

2022000034

Gajić Dragana

22

10

2022002044

Gal Katarina

30

11

2022002061

Gugleta Jovana

12

2022002025

Đukanović Danica

25

13

2022002018

Jovanović Milica

28

14

2022002070

Juhas Nikoleta

23

15

2022002002

Kovačević Jelena

29

16

2022002046

Kravarušić Anja

26

17

2022002007

Laki Ildiko

30

18

2022002035

Lisica Sanja

23

19

2022002045

Marijanac Milica

27

20

2022002027

Marinkov Dragana

28

21

2022002004

Marinković Dragana

26

22

2022002034

Mate Eržebet

22

23

2022002060

Milidragović Ana Marija

25

24

2022002017

Milićević Magdalena

25

2022002051

Miljković Valentina

27

26

2022002006

Mosić Nevena

30

27

2022002009

Penzeš Sabolč

30

28

2022002003

Pećer Tatjana

24

29

2022002012

Popetru Milica

26

30

2022002058

Preradović Svetlana

30

31

2022002049

Rađenović Jana

18

32

2022002063

Stajšić Dragana

23

33

2022002043

Subotić Anđelina

22

34

2022002037

Trajkovski Dejana

22

35

2022002011

Furtula Marijana

26

36

2022002010

Škorić Dejana

28

37

2022000069

Štec Andreja

38

2021002057

Stefanović Dijana

26

Predmetni profesor, dr Aleksandra Dragin