Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma su sledeci: Prvi strani poslovni jezik III nemacki: Vladimir Stevancevic 105/12TH 8b. Dragana Stojcic 120/14TR 2b. Drugi strani poslovni jezik nemacki: Tamara Jokic 115/14TR 15b. Aleksandra Pavlovic 23/14TH 22b. Uvid u radove je u ponedeljak, 4.9.2017, od 10-12h u kabinetu 33.