Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma su sledeći:

Prvi strani poslovni jezik 3 nemački

Milica Trivunović 2020/000048 0b.

Dragana Rajković 2020/000061 13b.

Prvi strani poslovni jezik 1 nemački

Dragana Božović 2023/002058 22b.

Drugi strani poslovni jezik nemački

MIhajlo Đorđević 2020/002019 18b.

Uvid u radove je u terminu konsultacija, 12.3.2024.