Izaberite stranicu
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 22.09.2023. GODINE
R.B Prezime Ime Br. Indeksa Bodovi-Ocena
KOLOKVIJUM MARKETING U TURIZMU
1. Uzelac Lazar 2021/002075 18 bodova
2. Jokanović Savo 2021/002073 18 bodova
3. Bajagić Stefan 2021/002042 26 bodova
4. Gagić Violeta 2020/002049 26 bodova
5. Dešić Branislav 2021/002010 18 bodova
6. Škorić Tamara 2021/002054 18 bodova
 
ISPIT MARKETING U TURIZMU
1. Sikirica Duška 2020/002022 88-9 (devet)
2. Uzelac Lazar 2021/002075 51-6 (šest)
3. Pošarac Milica 2021/002026 74-8 (osam)
4. Pavlović Danilo 2020/002057 74-8 (osam)
5. Arsić Anastasija 2020/002024 5 (pet)
6. Maravić Lara 2021/002074 81-9 (devet)
7. Bajagić Stefan 2021/002042 5 (pet)
8. Dešić Branislav 2021/002010 52-6(šest)
9. Kerkez Strahinja 2021/002027 55-6(šest)
10. Rastović Kristina 2021/002038 65-7(sedam)
11. Burić Jelena 2019/002069 68-7(sedam)