Izaberite stranicu

Rezultati popravnog kolokvijuma pred majski ispitni rok iz PREDUZETNIŠTVA:

RABLOV MARIJANA – pao

NEDIĆ BOJANA – 31 p.

MARJANOVIĆ TAMARA – 30 p.

JOVANČEVIĆ IGOR – 41 p.

DUMENDŽIJA MAJA – 38 p.

MILEV NENAD -pao.

Uvid u radove: 3. maja, u vremenu konsultacija.

Predmetni nastavnik