Izaberite stranicu

Менаџмент у спољној трговини: Савић Милица – 21 бод (допуна предиспитних бодова); Арњаш Ивона – 14 поена (није положен колоквијум)

Међународна економија: Димић Сара – 21 бод (допуна предиспитних бодова)